Geoprofil, s.r.o.

Geoprofil, s.r.o.

Na pažitu 91/5
77900 Olomouc, Povel
IČ: 26879719
DIČ: CZ26879719

Informace o subjektu Geoprofil, s.r.o.

Společnost Geoprofil, s. r. o. se sídlem v Olomouci vznikla v roce 2006 navázáním na aktivity fyzických osob úspěšně působících v oboru geodezie již mnoho let.

Nabízíme geodetické služby na profesionální úrovni za přijatelné ceny.

Měříme převážně v Olomouckém kraji a jeho okolí.

Provádíme veškeré geodetické práce, specializujeme se především na činnosti v oblasti katastru nemovitostí.

Našimi zákazníky jsou:

  • stavební firmy
  • projekční kanceláře
  • významní architekti
  • města a obce
  • široká veřejnost

Geometrický plán je detailním dokumentem, který zobrazuje přesné hranice budov, pozemků nebo vlastnického břemena. Geometrické plány zhotovuje kvalifikovaný geodet nebo geodetická kancelář a potřeba je především v případě rozdělení nebo změny hranic pozemků, popř. vytyčení jejich hranic. Geometrické plány si klienti často vyžadují také pro účel zápisu novostavby do katastru nemovitostí nebo pro upřesnění údajů o pozemku.

Při pochybnostech o hranicích mezi dvěma pozemky nebo při realizaci nového oplocení přichází čas postarat se o vytyčení pozemku. Výsledkem vytyčení pozemku je ohraničení lomových bodů hranice v terénu, které jednoznačně určí hranice jednotlivých pozemků. Geodetická kancelář odevzdává klientovi při dokončení prací kromě samotného vytyčení pozemku v terénu i vytyčovací náčrt a protokol.

Vytyčení staveb je jednou z hlavních náplní práce geodeta. Jeho opakem je v tomto kontextu zaměřování staveb: na rozdíl od něj je ale smyslem vytyčování staveb nikoli zanesení reálné stavby do mapy, ale naopak identifikace bodů v terénu, ve kterých by stavba měla stát podle projektu. Objednat si vytyčení stavby je tak vhodné před započetím všech stavebních prací, aby byla zajištěna správná realizace projektu.

S kým můžete přijít do kontaktu?

Pracoviště Olomouc

Petr Tesařík

Mobil: +420 603 255 652 | Telefon: +420 585 412 239 | E-mail: geoprofil@seznam.cz

Adresa:Na Pažitu 5783 01 Olomouc

Kde nás najdete?